6731

İK Hizmetleri
Seçme ve Yerleştirme

Müşterinden personel talep formunun alınması, ideal aday seçimi için pozisyonun ve müşterinin analiz edilmesi ile süreç başlar.
Müşteri Firmanın Analizi: Kısa şirket tanıtımı (web adresi, ürettiği ürünler, müşterileri, rakipleri, tedarikçileri, sahip olduğu kalite belgeleri, kullanılan ERP-MRP programları, projeler)

Pozisyon Analizi:Pozisyonun organizasyon yapısı içindeki yeri  (Pozisyon adı, çalışacağı bölüm, raporlama yapacağı pozisyon, çalışma yeri )


  • Aranan Niteliklerin Belirlenmesi  (Eğitim, iş tecrübesi, yabancı dil ve seviyesi, bilgisayar bilgisi, yaş, askerlik)
  • İş Tanımı  (Pozisyonun iş tanımı ve sorumlulukları)
  • Yetkinlikler  (Pozisyonundan beklenen yönetsel, bilgi ve beceriler)
  • Pozisyondan Beklentiler
  • Ücret ve çalışma şartları ile ilgili bilgiler

Üst Düzey Seçme ve Yerleştirme

Medya Group, üst düzey pozisyonlarda titiz bir çalışma yöntemini benimser.Öncelikle müşteriyi ziyaret ederek, şirketin stratejik hedeflerini, pozisyonun yetkinliklerini, organizasyon içindeki yerini, ücret ve yan hakları ile müşteri beklentilerini analiz ederek işe başlar.
Medya Group, üst düzey yönetici seçme ve yerleştirmede ‘’headhunting’’ yöntemini kullanmaktadır.Aday araştırmasında hem aday hem de firma açısından gizlilik önemli olduğu için, bu süreç deneyimli danışmanlar tarafından titizlikle yürütülmektedir.
Gerek adayın gerekse şirket bilgilerinin gizliliği korunmakta ve her iki tarafa da doğru, tarafsız bilgi aktarımında bulunmakta, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere en uygun adayın müşteriye kazandırılması hedeflenmektedir.

Medya Group, mülakat sonucu belirlediği en uygun adayları kısa liste halinde müşteriye sunar.  Müşteri ile birlikte mülakat yapılacak adayları belirler, işe alım süreçlerini başlatır ve adayın işbaşı yapmasına kadar süreci bizzat takip eder.
Medya Group, bu süreçte sadece adayın müşteri için uygun aday olup olmadığına bakmaz, aynı zamanda pozisyonun da aday açısından kariyer beklentilerine ne kadar uygun olduğuna dikkat eder.Her iki tarafında doğru karar vermesine odaklanır.
 
Orta Düzey-Nitelikli Personel 


Medya Group; orta düzey yönetici ve nitelikli personel seçme ve yerleştirme hizmetini başlatmak için öncelikle müşteriden açık pozisyonla ilgili personel talep formunu almaktadır. İhtiyaç olması halinde açık pozisyonla ilgili müşteriyi ziyaret edebilir.

Öncelikle en uygun adayları belirlemek için önce kendi aday veritabanından araştırmalar yapar.Uygun adaylara iş önerisinde bulunur.İhtiyaç olması halinde kendi network ağı ile birlikte bir çok aday araştırma yöntemini bir arada kullanarak, mülakat sonucu uygun adayları müşteriye sunmaya başlar.
Firma adı gizli pozisyon araştırmalarında müşteri firma adayla mülakat yapıncaya kadar şirket adı adayla paylaşılmaz. 

Medya Group, adaylarla yetkinlik bazlı mülakat yapmaktadır. Bu süreçte özellikle adayların çalıştığı şirketlerdeki somut başarılarına odaklanır.Adayın yetkinlikleri ile müşterinin pozisyondan beklentilerinin ne kadar örtüştüğünü analiz eder.Ayrıca adayın kişisel özelliklerinin müşteri firman  şirket kültürüne ne kadar uygun olup olmadığını sorgular.
Müşterinin uygun bulduğu adayların mülakat organizasyonlarını yaparak, pozisyonun kapanmasına kadar tüm süreçleri titizlikle takip eder.